Hot

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2017 - THPT Đặng Thai Mai

Mời các em tham gia giải đề thi thử THPTQG của trường THPT Đặng Thai Mai - Thanh Hóa.

Câu 2: Dạng đột biến phát sinh trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội, làm cho tất cả NST không phân li sẽ tạo ra:

A. Thể dị đa bội.         B. Thể nhiều nhiễm.    C. Thể lệch bội.           D. Thể tự tứ bội.

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

 (1) Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định, sản phẩm đó có thể là phân tử ARN hoặc chuỗi pôlipeptit.

 (2) Một đột biến điểm xảy ra trong vùng mã hóa của gen có thể không ảnh hưởng gì đến chuỗi pôlypeptit mà gen đó tổng hợp.

(3) Có ba bộ ba làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5’UAA3’; 5’UAG3’ và 3’UGA5’.

(4) Gen bị đột biến sẽ tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Trong các phát biểu trên, có mấy phát biểu sai?

Link download: https://goo.gl/prQGjb
Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2017 - THPT Đặng Thai Mai Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2017 - THPT Đặng Thai Mai Reviewed by sactoan on 22:19 Rating: 5

Không có nhận xét nào